Nhân Viên Kiểm Thử (Tester)

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông - Tin Học Bưu Điện

158/2 Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Thực hiện công tác kiểm thử cho các dự án/ công việc được giao

- Nghiên cứu, phân tích các tài liệu yêu cầu, thiết kế

- Thiết lập test case, checklist - Tạo dữ liệu kiểm thử, thiết lập môi trường kiểm thử

- Log lỗi và quản lý lỗi trên hệ thống quản lý lỗi

- Đánh giá kết quả kiểm thử

YÊU CẦU CÔNG VIỆC: 

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương

- Có chứng chỉ kiểm thử là một lợi thế

- Có kỹ năng phân tích kết quả kiểm thử và báo cáo

Quyền lợi:

- Package lương hấp dẫn, tiền nghỉ mát, quần áo, ….

- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Công ty chi trả

- Tham gia teambuilding, du lịch hàng năm

Nơi nộp HSo:

Phòng Hành chính - Tổ chức Nhân sự

CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (CTIN)

158/2 Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bình luận