Hoạt động kinh doanh

Các sản phẩm cung cấp ra thị trường của Hợp tác xã

Lễ ra mắt HTX Trường Minh

Chủ tịch Liên minh HTX Viêt Nam Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu khai mạc

Ông Trần Việt Hùng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Viêt Nam phát biểu

Phòng trưng bày sản phẩm của HTX Trường Minh

Các sản phẩm của HTX Trường Minh

Các sản phẩm của HTX Trường Minh

Các sản phẩm của HTX Trường Minh

Các sản phẩm của HTX Trường Minh

Các sản phẩm của HTX Trường Minh

Bình luận