Chức năng nhiệm vụ

Mục tiêu hoạt động

- Liên kết các hộ gia đình để sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ thuộc các lĩnh vực: Gốm, sơn mài, khảm trai, mây tre đan... đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên và HTX, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

- Cung cấp nguyên vật liệu phục vụ sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ: Gỗ, đất nung, mây tre...

- Là đầu mối cung cấp các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của HTX ra thị trường.

Bình luận