Hình ảnh hoạt động dạy và học

Tập thể cán bộ Khoa May - Thời trang chụp ảnh lưu niệm với Hiệu trưởng nhân ngày 20/11.

Giờ thực hành của Sinh viên Khoa May - Thời trang

Đ/c: Hiệu trưởng thăm lớp Sơ cấp May.

Bình luận