Hình ảnh hoạt động dạy và học

 

Tập thể cán bộ Khoa May - Thời trang chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo nhà trường.

Giờ thực hành của Sinh viên Khoa May - Thời trang

 

GV Khoa May đạt giải nhất Cuộc thi Giáo viên dạy giòi Quốc gia

Hội giảng Nhà giáo dục nghề nghiệp năm 2018

Giờ thực hành của Sinh viên Khoa May - Thời trang

Giờ học lý thuyết của Sinh viên Khoa May - Thời trang 

Giờ thực hành của Sinh viên Khoa May - Thời trang

Bình luận