Hình ảnh hoạt động dạy và học

 

Tập thể cán bộ Khoa May - Thời trang chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo nhà trường.

Giờ thực hành của Sinh viên Khoa May - Thời trang

 

GV Khoa May đạt giải nhất Cuộc thi Giáo viên dạy giòi Quốc gia

Hội giảng Nhà giáo dục nghề nghiệp năm 2018

Bình luận