Cơ cấu tổ chức khoa May thời trang

Điện thoại cố định: 024.36780.951

Email: maythoitrang2012@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, nhà C.

                                                                               

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

1

Trần Thị Sen

Trưởng khoa

Thạc sỹ

2

Lý Minh Hải

Giáo viên

Cử nhân

3

Trịnh Thị Hoa Lý

Giáo viên

Cử nhân

4

Nguyễn Thị Toàn

Giáo viên

Cao đẳng

5

Nguyễn Thị Vân Anh

Giáo viên

Cử nhân

6

Lê Thị Thoan

Giáo viên

Cử nhân

7

Nguyễn Thị Thúy

Giáo viên

Cử nhân

       

 

 

Bình luận