Công ty CP Quản lý và Khai thác tòa nhà VNPT (PMC) tuyển dụng

Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tòa nhà VNPT (PMC) được thành lập vào tháng 6 năm 2009 trên cơ sở hợp tác góp vốn giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT),Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội (HPM) cùng vớiBiken Techno Cooperation, một công ty đến từ Nhật Bản.PMC hiện có trụ sở chính tại Hà Nội và Chi nhánh tại Đà Nẵng cũng như tại Thành phố Hồ Chí Minh.

CÁC DỊCH VỤ:

Quản lý và khai thác Bất động sản
Khu đô thị
Trụ sở công
Chung cư cao cấp
Trung tâm thương mại
Khu công nghiệp
Khách sạn
Nhà máy
Trường học
Văn phòng
Biệt thự

Tư vấn và đào tạo chuyển giao quy
trình quản lý
Quản lý kỹ thuật
Quản lý và vận hành hệ thống kỹ thuật
Bảo trì – bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật
và trực sự cố 24/7
Dịch vụ khai thác và tiến hành kinh
doanh Bất động sản
Môi giới Bất động sản
Tiếp thị và truyền thông mạng xã hội
(Social Media)
Xây dựng hệ thống phần mềm quản
lý Bất động sản
Phần mềm quản lý tài sản
Phần mềm quản lý tòa nhà

Bình luận