Cơ cấu tổ chức Công đoàn trường

1. Ban chấp hành Công Đoàn.

- Đ/c: Nguyễn Văn Phước: Chủ tịch 

- Đ/c: Nguyễn Thị Phương Lan : Phó Chủ tịch.

- Đ/c: Bùi Thị Thùy Linh: Ủy Viên.

- Đ/c: Nguyễn Đức Thạnh: Ủy viên.

- Đ/c: Lý Minh Hải: Ủy viên.

2. Các  Tổ công đoàn trực thuộc:

- Tổ 01: Tổ trưởng: Trịnh Thị Thảo. 

- Tổ 02: Tổ trưởng: Nguyễn Thị Vân Anh

- Tổ 03: Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thùy Hương

 

Bình luận