Cơ cấu tổ chức Công đoàn trường

1. Ban chấp hành Công Đoàn.

- Đ/c: Trần Hữu Quân: Chủ tịch 

- Đ/c: Lê Thị Mai : Phó Chủ tịch.

- Đ/c: Nguyễn Thị Phương Lan. Ủy Viên.

- Đ/c: Đinh Xuân Ngọc: Ủy viên.

- Đ/c: Trần Thị Thu: Ủy viên.

2. Các  Tổ công đoàn trực thuộc:

- Tổ 01: Tổ trưởng: Trịnh Thị Thảo. 

- Tổ 02: Tổ trưởng: Bùi Thị Thùy Linh.

- Tổ 03: Tổ trưởng: Lý Minh Hải.

- Tổ 04: Tổ trưởng: Mai Hoàng Lan.

Bình luận