Cơ cấu tổ chức chi bộ Đảng

Thành lập năm 2006, tiền thân là Chi bộ Trường dạy nghề Thủ công Việt Nam; sau đó được đổi tên thành Chi bộ Trường trung cấp nghề kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam vào năm 2007; Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam vào năm 2008, từ đó đến nay Chi bộ Trường hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Liên Minh HTX VIệt Nam.

Qua 4 kỳ đại hội, Hiện nay chi bộ có 35 Đảng viên, trong đó 05 đồng chí có trình độ lý luận chính trị Cao cấp, 20 đồng chí có trình độ Thạc sỹ, 18 đồng chí có trình độ Đại học, 01 đồng chí có trình độ Trung cấp, 02 đồng chí có trình độ TN THPT. Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam nhiều năm liên tục được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh, được tặng nhiều giấy khen; Hiện nay, chi bộ có 4 tổ đảng: Tổ đảng số1; tổ đảng số 2; tổ đảng số 3 và tổ đảng số 4.

Ban chấp hành chi bộ hiện nay gồm có 05 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Anh Huấn - Bí thư

2. Đồng chí Ngô Minh Châu - Phó Bí thư

3. Đồng chí Trần Hữu Quân - Ủy viên

4. Đồng chí Lê Văn Quyết - Ủy viên

5. Đồng chí Lê Thị Thoan - Ủy viên

 

                                                    DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CỦA CHI BỘ

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

1

Nguyễn Anh Huấn

BGH

 

2

Ngô Minh Châu

BGH

 

3

Trần Hữu Quân P. QLĐT và HSSV  

4

Lê Văn Quyết P. Tổng hợp  

5

Lê Thị Thoan Khoa May thời trang  

6

Trần Ngọc Hữu P. ĐBCL - HTĐT  

7

Nguyễn Thị Thùy Dương P. ĐBCL - HTĐT  

8

Lê Thị Mai P. Tổng hợp  

9

Trịnh Thị Thảo P. Tổng hợp  

10

Bùi Thị Huyền P. Tổng hợp  

11

Lại Thị Tâm P. Tổng hợp  

12

Nguyễn Đức Huy

P. Tổng hợp

 

13

Phạm Xuân Thành

P. Tổng hợp

 

14

Nguyễn Thị Thanh Hà P. Tổng hợp  

15

Trần Trung Thành P. Tổng hợp  

16

Lê Thị Nga P. Tổng hợp  

17

Nguyễn Văn Quyết P. Tổng hợp  
18 Nguyễn Huy Thanh P. Tổng hợp  
19

Đinh Xuân Ngọc

Khoa Cơ điện

 
20

Hoàng Thị Thu Hường

Khoa Cơ điện

 
21

Nguyễn Hải Lưu

Khoa Cơ điện

 
22

Nguyễn Hải Lưu

Khoa Cơ điện

 
23 Võ Thị Hương Khoa Cơ điện  
24 Nguyễn Ngọc Quang Khoa Cơ điện  
25

Lê Xuân Hùng

Khoa Kinh tế và phát triển HTX

 
26

Giang Văn Hòa

P. TC-KT

 
27 Hoàng Thị  Thu Thủy P. TC-KT  
28 Nguyễn Văn Phước P. Quản lý ĐT và HSSV  
29 Lê Thị Nhung Khoa CNTT  
30

Vương Thị Thu Hằng

Khoa CNTT

 
31 Lê Thị Mai Khoa Cơ bản - SPDN  
32 Phạm Thị Hương Giang Khoa Cơ bản - SPDN   
33 Vũ Biên Thùy Khoa Cơ bản - SPDN  
34 Trần Thị Sen Khoa May thời trang  
35 Nguyễn Thị Vân Anh Khoa May thời trang  

 

 

Bình luận