Ban Giám Hiệu

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  TRÌNH ĐỘ NHIỆM VỤ EMAIL/ĐT 1 Nguyễn Anh Huấn Phó Hiệu trưởng phụ trách Thạc sỹ     Quản lí, điều hành hoạt động của nhà trường.   nguyenhuan.mn@gmail.com 0243.990.6709 2 Ngô Minh Châu Phó Hiệu trưởng Thạc sỹ   Phụ trách Hành chính, Quản trị và Đào tạo. minhchau271274@gmail.com…

Xem chi tiết

Pages

Đăng kí nhận tin

Vui lòng nhập thông tin