Ban Giám Hiệu

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  TRÌNH ĐỘ NHIỆM VỤ EMAIL/ĐT 1 Nguyễn Anh Huấn  Hiệu trưởng  Thạc sỹ   Quản lý, điều hành hoạt động của nhà trường.   nguyenhuan.mn@gmail.com 2 Ngô Minh Châu Phó Hiệu trưởng Thạc sỹ Phụ trách Hành chính, Quản trị  minhchau271274@gmail.com 3 Trần Hữu Quân Phó Hiệu trưởng Thạc sỹ…

Xem chi tiết

Pages

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin.