Ban Giám Hiệu

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  TRÌNH ĐỘ NHIỆM VỤ EMAIL/ĐT 1 Trần Việt Hùng Hiệu trưởng Thạc sỹ - Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường trình hội đồng trường đối với trường cao đẳng công lập hoặc trình hội đồng quản trị đối với trường cao đẳng…

Xem chi tiết

Pages

Đăng kí nhận tin

Vui lòng nhập thông tin