THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỢT 1 HỆ THPT KẾT HỢP TRUNG CẤP NĂM 2022

Thời gian: 09h00; Ngày 08/08/2022

Địa điểm: Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam

Địa chỉ: TDP Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, HN

Hotline: 0984.308.585

Bình luận