THÔNG BÁO NHẬP HỌC CAO ĐẲNG - NĂM 2022

Thời gian: 09h00; Ngày 05/10/2022

Địa điểm: Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam

Địa chỉ: TDP Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, HN

Hotline: 0984.308.585

 

Bình luận