Thời khóa biểu - Hệ Cao đẳng, Trung cấp

Thời khóa biểu - Hệ Cao đẳng, Trung cấp

Năm học 2023 - 2024

Thời khóa biểu tuần từ 20/11/2023 tải tại đây

Thời khóa biểu tuần từ 13/11/2023 tải tại đây

Thời khóa biểu tuần từ 06/11/2023 tải tại đây

Thời khóa biểu tuần từ 30/10/2023 tải tại đây

Thời khóa biểu tuần từ 23/10/2023 tải tại đây

Thời khóa biểu tuần từ 16/10/2023 tải tại đây

Thời khóa biểu tuần từ 02/10/2023 tải tại đây

Thời khóa biểu tuần từ 25/9/2023-30/9/2023 tải tại đây

Thời khóa biểu tuần từ 18/9/2023-24/9/2023 tải tại đây

Thời khóa biểu tuần từ 11/9/2023-17/9/2023 tải tại đây

Thời khóa biểu tuần từ 04/9/2023-10/9/2023 tải tại đây

Thời khóa biểu tuần từ 28/8/2023-01/9/2023 tải tại đây

Thời khóa biểu tuần từ 21/8/2023-26/8/2023 tải tại đây

Thời khóa biểu tuần từ 14/8/2023-19/8/2023 tải tại đây

Thời khóa biểu tuần từ 07/8/2023-12/8/2023 tải tại đây

Thời khóa biểu tuần từ 31/7/2023-05/8/2024 tải tại đây

Thời khóa biểu tuần từ 26/6/2023->02/7/2023 tải tại đây

Thời khóa biểu tuần từ 19/6/2023->25/6/2023 tải tại đây

Thời khóa biểu tuần từ 12/6/2023->19/6/2023 tải tại đây

Thời khóa biểu tuần từ 05/6/2023->11/6/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 29/5/2023 ->04/6/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 22/5/2023 ->29/5/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 15/5/2023 ->21/5/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 08/5/2023 ->15/5/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 04/5/2023 ->07/5/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 24/4/2023 -> 29/4/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 17/4/2023 -> 22/4/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 10/4/2023 -> 15/4/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 03/4/2023 -> 09/4/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 27/3/2023 -> 02/4/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 20/3/2023 -> 26/3/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 13/3/2023 -> 19/3/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 06/3/2023 -> 12/3/2023 tải tại đây

 

 

Bình luận