Thời khóa biểu - Hệ Cao đẳng, Trung cấp

Thời khóa biểu - Hệ Cao đẳng, Trung cấp

Năm học 2022 - 2023

Thời khóa biểu tuần từ 05/6/2023->11/6/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 29/5/2023 ->04/6/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 22/5/2023 ->29/5/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 15/5/2023 ->21/5/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 08/5/2023 ->15/5/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 04/5/2023 ->07/5/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 24/4/2023 -> 29/4/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 17/4/2023 -> 22/4/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 10/4/2023 -> 15/4/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 03/4/2023 -> 09/4/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 27/3/2023 -> 02/4/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 20/3/2023 -> 26/3/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 13/3/2023 -> 19/3/2023 tải tại đây

Thời kháo biểu tuần từ 06/3/2023 -> 12/3/2023 tải tại đây

 

 

Bình luận