Đào tạo Cao đẳng 9+

Đào tạo hệ Cao đẳng 9+

TT Ngành nghề Mã ngành Tốt nghiệp Thời gian đào tạo Học phí Khóa học 1 Điện Công nghiệp 6520227 THCS 3,5 năm Miễn học phí 1,5 năm đầu 2020 - 2023 2 Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí 6520205 THCS 3,5 năm Miễn học phí 1,5 năm đầu 2020 - 2023 3 Hàn 6520123 THCS 3,5 năm Miễn học phí 1,5 năm đầu 2020…

Xem chi tiết

Pages

Đăng kí nhận tin

Vui lòng nhập thông tin