Cơ cấu tổ chức Trung tâm Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: Tầng 2 – Nhà Hiệu Bộ

 

 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ NHIỆM VỤ EMAIL/ĐT
1 Nguyễn Thị Phương Lan Giám đốc Thạc sỹ

Quản lý, điều hành hoạt động của trung tâm.

 

 

Bình luận