Cơ cấu tổ chức khoa Mỹ nghệ

Điện thoại cố định: 0243.6788.995

Email: khoamynghe2016@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 2, nhà A.

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

SĐT

1

 Nguyễn Thị Phương Lan 

Trưởng khoa

Thạc sỹ 0986.760.999

2

Nguyễn Thị Thúy

Giáo viên

Cử nhân

038.998.7220

3

Lê Thị Thúy

Giáo viên

Cao đẳng

0984.681.162

 

 

 

Bình luận