Cơ cấu tổ chức khoa Kinh tế và phát triển hợp tác xã

Điện thoại cố định: 024.36788.995

Email: Khoakt125@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 2, nhà A.

                                                    

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

1

Lê Xuân Hùng

Trưởng khoa

Thạc sỹ

0989.366.349

2

Nguyễn Thị Hương

Giáo viên

Thạc sỹ

0914.850.300

3

Trần Thị Duyên

Giáo viên

Thạc sỹ

0974.504.916

4

Trịnh Thị Hồng Gấm

Giáo viên

Thạc sỹ

0964.397.678

 

Bình luận