Cơ cấu tổ chức khoa Kinh tế và phát triển hợp tác xã

Điện thoại cố định: 024.36788.995

Email: Khoakt125@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 2, nhà A.

                                                    

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

1

Lê Xuân Hùng

Trưởng khoa

Thạc sỹ

0989.366.349

2

Hoàng Thị Giang

Giáo viên

Thạc sỹ

0985.970.376

3

Phạm Thị Thúy

Giáo viên

Thạc sỹ

0978.298.981

4

Trần Thị Thu Hương

Giáo viên

Đại học

0943.448.660

5

Nguyễn Thị Hương

Giáo viên

Thạc sỹ

0914.850.300

6

Đặng Thanh Tú

Giáo viên

Thạc sỹ

0972.474.734

7

Trịnh Thị Hồng Gấm

Giáo viên

Thạc sỹ

0964.397.678

8

Đàm Thị Hưng

Giáo viên

Thạc sỹ

01629.257.443

 

Bình luận