Cơ cấu tổ chức HTX Trường Minh

Điện thoại: 0974978876

Email: Tranhuuhr@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 2, nhà A.

 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SĐT/EMAIL
1 Trần Ngọc Hữu Chủ tịch HĐQT HTX  
2 Lê Văn Tuệ Thành viên  
3 Đỗ Thị Minh tuyết Thành viên  
4 Đỗ Kim Khang Thành viên  
5 Lê Xuân Sáng Thành viên  
6 Nguyễn Hồng Phương Thành viên  
7 Nguyễn Công Minh Thành viên  
8 Kim Ngọc Oánh Thành viên  
Bình luận