Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022

Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam thuộc Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức bàn giao cá giống, vật tư, máy nông nghiệp cho 20 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị trấn Phong Thổ (huyện Phong Thổ) là thành viên liên kết của HTX Dương Yến tham gia Dự án “Hỗ trợ hộ thành viên HTX phát triển sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững qua việc nuôi và chăm sóc cá tầm” năm 2022

Chiều 15/12, Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam thuộc Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức bàn giao cá giống, vật tư, máy nông nghiệp cho 20 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị trấn Phong Thổ (huyện Phong Thổ) là thành viên liên kết của HTX Dương Yến tham gia Dự án “Hỗ trợ hộ thành viên HTX phát triển sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững qua việc nuôi và chăm sóc cá tầm” năm 2022 (gọi tắt là dự án).

Tại buổi lễ, các đơn vị tiến hành nghiệm thu, bàn giao 4.800 con cá tầm giống Siberi và 19 máy bơm nước, máy cắt cỏ và 2,5 tấn thức ăn cá tầm cho 20 hộ dân và HTX Dương Yến với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 do Liên minh HTX Việt Nam làm chủ đầu tư.

Đại diện các đơn vị bàn giao máy, thức ăn cá tầm cho các hộ thành viên, thành viên liên kết của dự án.

Thông qua dự án nhằm hỗ trợ các hộ thành viên, thành viên liên kết của HTX Dương Yến xây dựng mô hình nuôi và chế biến cá tầm đúng quy trình kỹ thuật đảm bảo năng suất, chất lượng; hình thành chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm cá tầm.

Từng bước nhân rộng và phát triển quy mô nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện Phong Thổ, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho các hộ dân; thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển bền vững.

Nguồn: Baolaichau.vn

 

Bình luận