Việc làm cho Sinh viên

Thông báo tuyển dụng nhân lực nghề Hàn, Điện cho Tổng công ty Lilama xem tại đây

Hợp đồng cung cấp nhân lực nghề Hàn, Điện cho Tổng công ty Xăng dầu VN xem tại đây

Hợp đồng cung cấp nhân lực nghề Hàn, Điện cho Tập đoàn Hòa phát xem tại đây

Hợp đồng cung cấp nhân lực nghề May cho Công ty Nhật Hoa xem tại đây

Bình luận