PHÒNG TỔNG HỢP

Chức năng, nhiệm vụ phòng Tổng hợp

1.1. Chức năng. - Tham mưu và giúp hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trường và bảo về chính trị nội bộ. - Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác hành chính, quản trị, dịch vụ. Thực hiện công tác an ninh trật…

Xem chi tiết

Pages

Đăng kí nhận tin

Vui lòng nhập thông tin