PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Chức năng, nhiệm vụ phòng Tài chính - Kế toán

a. Chức năng - Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính, giá trị tài sản và chế độ kế toán. - Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước. b. Nhiệm vụ - Xây dựng và thực hiện các kế hoạch thu…

Xem chi tiết

Phân công nhiệm vụ cán bộ phòng Tài chính - Kế toán

Điện thoại cố định: 024.3678.6302 Email phòng: Địa chỉ: Tầng 3, nhà A. TT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ 1 PTP. Giang Văn Hòa Cử nhân 0936 197 711 giangvanhoa@gmail.com - Lập kế hoạch và báo cáo tình hình sử dụng tài chính theo quí, năm đối với ban ban giám hiệu và cơ quan cấp trên; - Lập báo cáo tài chính tuân…

Xem chi tiết

Pages

Đăng kí nhận tin

Vui lòng nhập thông tin