PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ HSSV

Chức năng, nhiệm vụ phòng Quản lý đào tạo và HSSV

a. Chức năng Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, quản lí, tổ chức, triển khai  thực hiện công tác đào tạo trong nhà trường. b. Nhiệm vụ - Lập hồ sơ và đăng ký các hoạt động đào tạo nghề theo quy định của Bộ lao động Thương binh & Xã hội. - Xây dựng kế hoạch đào tạo, kế hoạch tiến độ…

Xem chi tiết

Tiến độ đào tạo

Quy chế đào tạo: Thông tư 09 ngày 13/03/2017 của BLĐTBXH: mời download tại đây. Tiến độ đạo tạo khóa 12-Lần 1: mời download tại đây Tiến độ đạo tạo khóa 12-Lần 2: mời download tại đây  

Xem chi tiết

Pages

Đăng kí nhận tin

Vui lòng nhập thông tin