PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HTĐT

Chức năng, nhiệm vụ của phòng

1. Chức năng. - Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về lĩnh vực hợp tác trong và ngoài nước trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. - Vận hành, kiểm soát, cải tiến hệ thồng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn. - Tổ chức thực hiện công tác khảo thí, phối hợp các khoa, tổ chuyên…

Xem chi tiết

Pages

Đăng kí nhận tin

Vui lòng nhập thông tin