Mở rộng chương trình đào tạo nghề may tại các huyện Miền Tây, tỉnh Thanh Hóa

    Thực hiện kế hoạch mở rộng đào tạo nghề khu vực các huyện phía tây tỉnh Thanh Hóa nhằm cung ứng nguồn nhân lực có kỹ thuật nghề cho các doanh nghiệp địa phương, cụ thể hóa muc tiêu đào tạo:  “  Nhà trường kết hợp với Doanh nghiệp”. Ngày 03 tháng 4 năm 2018, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Ngọc Lăc, tỉnh Thanh Hóa, trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Mỹ nghệ Việt Nam đã tiến hành lễ khai giảng lớp trung cấp May Công nghiệp niên khóa 2018 – 2021.

     Buổi lễ diễn ra  với sự có mặt của đại diện lãnh đạo trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam là ông Trần Việt Hùng - Hiệu Trưởng nhà trường; ông Trần Hữu Quân – trưởng phòng Đào tạo; ông Trần Ngọc Hữu – Giám đốc trung tâm Hợp tác Đào tạo, ông Lữ Đăng Long – Giám đốc TTGDTX huyện  Ngọc Lặc – đại diện cơ sở liên kết, các thầy cô giáo và 37 học sinh tham gia khóa học cùng tham dự.

 

    Tại buổi lễ, lãnh đạo hai bên đã thống nhất ký kết một số  nội dung quan trọng. Đặc biệt là cam kết giữa nhà trường với cơ sở liên kết về việc cung cấp nguồn nhân lực nghề sau khóa học với công ty Pan – Pacific (Hàn Quốc) đặt tại địa phương cũng như việc nâng cao trình độ nghề cho lao động nông thôn huyện phía tây Thanh Hóa.

    Với hướng đi đúng đắn, đào tạo gắn liền với hỗ trợ việc làm cho người học. Đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp địa phương, trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam đã và đang thực hiện tốt những mục tiêu nâng cao ý thức nghề cho người lao động, tạo điều kiện cơ bản và vững chắc trong sự dịch chuyển về quan niệm cũng như cơ cấu nghề của xã hội trong thời gian tới.

   

 

                                                                                                                Ban biên tập Website

 

 

Bình luận