KHOA MỸ NGHỆ

Chức năng, nhiệm vụ khoa Mỹ nghệ

a. Chức năng Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ b. Nhiệm vụ chung các khoa - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường. - Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình…

Xem chi tiết

Pages

Đăng kí nhận tin

Vui lòng nhập thông tin