KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chức năng, nhiệm vụ khoa CNTT

1) Tổ chức quá trình đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường    + Phối hợp với phòng đào tạo và quản lý HSSV xây dựng tiến độ giảng dạy của khoa;    + Theo dõi giảng dạy của giáo viên theo tiến độ và lịch trình;    + Đánh giá tổng kết việc giảng dạy của giáo viên cuối học kỳ,năm học và khóa học;    + Kiểm…

Xem chi tiết

Pages

Đăng kí nhận tin

Vui lòng nhập thông tin