KHOA CƠ BẢN - SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

Chức năng, nhiệm vụ khoa Cơ bản - SPDN

a. Chức năng Giảng dạy các môn học chung, các môn khoa học cơ bản, các môn văn hóa; nghiên cứu khoa học b. Nhiệm vụ   1.     Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường. 2.     Tổ chức biên soạn chương trình,…

Xem chi tiết

Pages

Đăng kí nhận tin

Vui lòng nhập thông tin