Kế hoạch giáo viên khoa Cơ điện

- Kế hoạch giáo viên Tổ điện - Khoa Cơ điện xem chi tiết tại đây>>

 

- Thông báo phân công nhiệm vụ bộ máy quản lý download tại đây

- Quyết định về việc ban hành nội quy phòng học download tại đây

- Nội quy phòng học lý thuyết download tại đây

- Nội quy xưởng thực hành download tại đây

 

Bình luận