Hình ảnh hoạt động khoa Kinh tế

HÌNH ẢNH HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI

Đ/c Trần Việt Hùng - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo

 

Bình luận