- Thông báo phân công nhiệm vụ bộ máy quản lý download tại đây

- Quyết định về việc ban hành nội quy phòng học download tại đây

- Nội quy phòng học lý thuyết download tại đây

 - Nội quy xưởng thực hành download tại đây

- Báo cáo tổng kết cuối năm 2014 download tại đây

- Kế hoạch hoạt động cụ thể 3 tháng cuối năm 2017 download tại đây

- Báo cáo cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 download tại đây

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập