- Công việc 6 tháng cuối năm 2017 download

- Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 download

- Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng năm 2014 :

Download tại đây: /uploads/files/Quyết định thành lập HĐTĐKT CBGV(1).doc

- Danh sách Hội đồng TĐKT 2014:

Download tại đây: /uploads/files/Danh sách Hội đồng thi đua (3).doc

- Quyết định thành lập Hội đồng xếp loại lao động năm 2014

Download tại đây: /uploads/files/QĐ Hội đồng XLLĐ(1).doc

- Luật Lao động sửa đổi dowload tại đây

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập