CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

Ban hành kèm theo Quyết định số 238/ QĐ-KTMNVN ngày 20 tháng 06 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam)

Tên nghề:   Hàn

Mã nghề:    40510203

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo)

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 28

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề  

­

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

          + Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng và quy tắc an toàn của máy cắt phôi hàn kiểu cơ khí, kiểu lưỡi tròn, thiết bị cắt ôxi-axêtylen

          + Giải thích được tên gọi của các vị trí hàn 1G, 2G, 3G, 4G, 1F, 2F, 3F, 4F, 5G...

          + Giải thích được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản.

          + Trình bày được thực chất, đặc điểm, phạm vi ứng dụng và kỹ thuật hàn của các phương pháp hàn SMAW, MAG/MIG, SAW, TIG...

          + Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và quy trình vận hành các trang thiết bị hàn SMAW, MAG/MIG,  SAW…

           + Tính toán được chế độ hàn theo vật liệu, vị trí hàn và  phương pháp hàn.

           + Trình bày được nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa các khuyết tật mối hàn.

           + Trình bày được các ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn trên bản vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế AWS

+ Trình bày và giải thích được quy trình hàn, chọn được vật liệu hàn, áp dụng  vào thực tế của sản xuất;

+ Phân tích được quy trình kiểm tra ngoại dạng mối hàn theo tiêu chuẩn Quốc tế (AWS);

+ Giải thích được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản;

          + Trình bày được các biện pháp an toàn, phòng chống nổ trong công tác hàn, quy trình và kỹ thuật cấp cứu người khi bị tai nạn lao động.

- Kỹ năng:

          + Cắt, vát mép được phôi hàn theo yêu cầu kỹ thuật bằng phương pháp cắt cơ khí, cắt bằng ôxi-axetylen, mài...

          + Gá lắp được các kết hàn theo các vị trí khác nhau theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

          + Đấu nối, vận hành, điều chỉnh được chế độ hàn trên thiết bị hàn SMAW, MAG/MIG, SAW, TIG.

          + Chọn được chế độ hàn hợp lý cho các phương pháp hàn SMAW, MAG/MIG, SAW, TIG.

          + Hàn được các mối hàn vật liệu thép các bon dạng tấm 1G¸4G, 1F¸4F, hàn ống 1G, 3G, 5G bằng phương pháp hàn SMAW, MAG/MIG, SAW, TIG…

          + Lập được quy trình hàn WPS.

          + Sửa chữa được khuyết tật mối hàn, kết cấu hàn.

          + Kiểm tra được chất lượng mối hàn bằng biện pháp phá hủy và không phá hủy.

          + Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiểm để kiểm tra ngoại dạng mối hàn mối hàn bằng phương pháp VT.

          + Hiệu chỉnh và bảo dưỡng được các thiết bị, dụng cụ hàn.

          + Xử lý được các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công.

          + Quản lý, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công việc của cá nhân, tổ, nhóm lao động.

          + Đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị hàn.

          + Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, sáng tạo ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, giải quyết các tình huống kỹ thuật phức tạp trong thực tế.

2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+    Chính trị:

          Ÿ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác-Lênin, hiến pháp, pháp luật và luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

          Ÿ Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

          Ÿ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và của người thợ hàn nói riêng.

+  Đạo đức: Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tinh thần hợp tác làm việc và cầu tiến.

- Thể chất và quốc phòng:

          Ÿ Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, có thói quen rèn luyện thân thể, đạt tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định nghề đào tạo và công việc thực tế.

          Ÿ Có những kiến thức, kĩ năng cơ bản cần thiết theo chương trình giáo dục quốc phòng; Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:

          - Sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất có sử dụng hàn.

          - Có khả năng đảm nhiệm công việc tổ trưởng, nhóm trưởng...

          - Có khả năng tự tạo việc làm, học liên thông lên trình độ cao hơn.

 

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC :

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học:

-         Thời gian đào tạo: 2 năm

-         Thời gian học tập: 81 tuần

-         Thời gian thực học: 2550 giờ

-         Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 210 giờ; Trong đó thi tốt nghiệp: 60 giờ

2. Phân bổ thời gian thực học:

-         Thời gian học các môn học chung: 210 giờ

-         Thời gian học các môn học/môđun đào tạo nghề 2340 giờ. trong đó thời gian học lý thuyết là: 653  giờ, thời gian học thực hành: 1518  giờ, thời gian kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học/môđun là: 169 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC/MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN:

TT

MÃ MH,

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

 

I

Các môn học chung

210

106

87

17

 

MH 01

Chính trị

30

22

6

2

 

MH 02

Pháp luật

15

10

4

1

 

MH 03

Giáo dục thể chất

30

3

24

3

 

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

45

28

13

4

 

MH 05

Tin học

30

13

15

2

 

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

60

30

25

5

 

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

2340

653

1518

169

1

MH 07

Vẽ kỹ thuật cơ khí

90

30

50

10

2

MH 09

Vật liệu cơ khí

45

25

13

7

3

MH 10

Cơ kỹ thuật

60

40

12

8

4

MH 08

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

45

24

14

7

5

MH 12

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

30

13

11

6

6

MH 11

Kỹ thuật điện - Điện tử công nghiệp

45

27

11

7

7

MĐ 13

Chế tạo phôi hàn

150

40

101

9

8

MĐ 14

Gá lắp kết cấu hàn

60

15

37

8

9

MĐ 15

Hàn hồ quang tay cơ bản

240

64

162

14

10

MĐ 17

Hàn  MIG/MAG cơ bản

90

24

58

8

11

MĐ 16

Hàn hồ quang tay nâng cao

180

8

164

8

12

MĐ 19

Hàn TIG cơ bản

90

24

58

8

13

MĐ 26

Hàn khí

240

40

192

8

14

MH 25

Anh văn chuyên ngành

90

40

46

4

15

MĐ 18

Hàn  MIG/MAG nâng cao

90

8

76

6

16

MH 20

Quy trình hàn

75

30

41

4

17

MĐ 21

Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế

90

77

7

6

18

MH 23

Hàn tiếp xúc (hàn điện trở)   

60

10

43

7

19

MĐ 22

Thực tập sản xuất 

270

16

241

13

20

MĐ 24

Hàn tự động dưới lớp thuốc  

60

22

31

7

21

MĐ 27

Robot Hàn

120

60

52

8

22

MĐ 28

Hàn kim loại và hợp kim màu

120

16

98

6

 

 

Tổng cộng

2550

759

1605

186

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC/ MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ :

(Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, THỰC TẬP SẢN XUẤT, THI TỐT NGHIỆP, HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA.

5.1 Hướng dẫn sử dụng chương trình.

          - Phòng Đào tạo, khoa kỹ thuật căn cứ vào chương trình đào tạo để lập kế hoạch học tập từng kỳ, năm học và thời khóa biểu hàng tuần. Riêng các môn học chung áp dụng theo chương trình Bộ LĐTBXH đã ban hành cho các trường dạy nghề.

          - Căn cứ vào chương trình chi tiết của môn học/mô đun để biên soạn giáo trình từng môn học/mô đun, lập kế hoạch kiểm tra kết thúc.

          - Căn cứ vào chương trình đào tạo và điều kiện thực tế để bố trí người học tham quan, hoạt động ngoại khóa.

5.2. Hướng dẫn thực tập sản xuất:

           Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, để liên hệ thực tập cho người học tại các doanh nghiệp; Có thể bố trí mô đun thực tập sản xuất thực hiện ở cuối chương trình hoặc thực hiện song song với các mô đun khác từ MĐ21.

5.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:

STT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Tự luận

120 phút

2

 Mô đun tốt nghiệp.

Tích hợp lý thuyết và thực hành

14giờ

 

- Kiến thức

Tự luận và trắc nghiệm

120 phút

 

- Kỹ năng

Bài thi thực hành

12 giờ

 

5.4. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:

          - Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội...  bố trí cho người học tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia hoạt động thanh niên tình nguyện, tham gia các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tại địa phương.

          - Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá, các hoạt động ngoại khóa được bố trí tại thời điểm của khóa học như sau:

 

STT

Nội dung

Thời gian

1

Tham quan khu di tích lịch sử về văn hóa, cách mạng...

Năm thứ nhất

 

2

Tham quan phòng thí nghiệm cơ khí tại viện cơ khí, viện đo lường 

Năm thứ hai

3

Tham gia các hoạt động thể dục thể thao tại địa phương

Các ngày lễ

4

Sinh hoạt Đoàn, Đảng 

Mọi thời điểm triệu tập

5

Tham gia các chương trình tình nguyện về: Giao thông, vệ sinh môi trường, tuyên truyền cổ động, mít tinh, diễu hành,  người học tình nguyện...

Theo chương trình thanh niên tình nguyện vào dịp hè

6

Tham quan một số doanh nghiệp sản xuất có liên quan đến Hàn

Năm thứ hai vào các ngày nghỉ trong tuần

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập