Khoa Kinh tế triển khai nhiệm vụ tháng 10/2014

    Vào hồi 15h ngày 25/9/2014 Khoa Kinh tế đã tổ chức họp khoa với sự tham gia của Đ/c Nguyễn Văn Phước thành viên XLLĐ và đầy đủ của các thầy cô giáo trong khoa. Để triển khai công việc trong tháng 9. Và đặc biệt là công tác tuyển sinh năm học mới 2014-2015

    Đồng chí Trưởng khoa đã đánh giá lại tình hình hoạt động của khoa trong thời gian vừa qua, đặc biệt nêu ra những mặt vẫn tồn tại hạn chế làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của khoa.

      Sau khi phân tích nguyên nhân của những tồn tại hạn chế thời gian qua, lãnh đạo khoa Kinh tế đã đề ra những giải pháp, biện pháp cấp bách nhằm chấn chỉnh các mặt công tác để hoạt động của khoa trong thời gian tới có kết quả cao hơn; đặc biệt là các biện pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý chỉ đạo điều hành các hoạt động của khoa, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý tốt nguồn lực lao động.

      Các đồng chí cán bộ giáo viên của khoa tham gia ý kiến, thừa nhận thực trạng những tồn tại hạn chế vừa qua là một tất yếu của quá trình phát triển, đồng thời đóng góp cho khoa những quyết sách có giá trị đáng kể, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập