Tháng 6/2016

 

KẾ HOẠCH THÁNG 6 NĂM 2016

 
 
 

TT

HỌ VÀ TÊN                            Giáo viên

Năm

 

Tổng Số giờ giảng trong tháng

 

Tháng

6

 

Tuần

45

46

47

48

 

Môn học, Mô-đun

Lớp

6

13

20

27

 

1

2

3

4

 

6

 

1

Đinh Xuân Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

 

 

0.0

 

2

Phạm Hồng Quân

Tổng:

 

 

 

 

 

0.0

 

3

Nguyễn Hải Lưu

Hàn hồ quang dây lõi thuốc (FCAW) cơ bản

CH6A

20

10

 

 

30.0

 

Hệ thống quản lý chất lượng ISO

CH6A

10

 

 

 

10.0

 

Tổng:

 

 

 

 

 

40.0

 

4

Nguyễn Văn Cao

Tổng:

 

 

 

 

 

0.0

 

5

Hoàng THị Thu Hường

Tổ chức sản xuất

CĐL8A   

 

15

15

 

30.0

 

ĐK điện khí nén

TĐ8A

20

20

20

25

75.0

 

Tổng:

 

 

 

 

 

105.0

 

6

Trần Đình Hạnh

Chế tạo phôi hàn

TH8A CH8A

20

20

20

20

40.0

 

Tổng:

 

 

 

 

 

40.0

 
                     

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập
Các bài viết khác