THỜI KHÓA BIỂU 

                                                                                                                           Thực hiện từ ngày 20 - 24/10/ 2014

Thứ

Tiết

CT5A

CT5B

TĐ5A

P.Điện tử

P.304 Nhà C

P.Đo lường

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

Điện tử ứng dụng      T.Trường

 

Tổ chức SX  C.Hường       

 

Cung cấp điện C.Phương

 

2

3

4

5

 

 

3

1

 

Tổ chức SX  C.Hường        (Hết môn)

Tổ chức SX  C.Hường       

 

Cung cấp điện C.Phương

 

2

Cung cấp điện C.Phương

3

4

5

 

 

 

4

1

Điện tử ứng dụng      T.Trường

 

Tổ chức SX  C.Hường       

 

Cung cấp điện C.Phương

 

2

Điện tử ứng dụng      T.Trường

Cung cấp điện C.Phương

3

4

5

 

 

 

5

1

Điện tử ứng dụng      T.Trường

 

Tổ chức SX  C.Hường       

 

Cung cấp điện C.Phương

 

2

Cung cấp điện C.Phương

3

4

5

 

 

6

1

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

2

Điện tử ứng dụng      T.Trường

 

Tổ chức SX  C.Hường       

Cung cấp điện C.Phương

 

3

4

5

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập