Nhiệm vu công tác thanh tra khoa kinh tế

 Thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2015 – 2016, từ ngày 24/05/2016 – 27/05/2016, Phòng Đảm Bảo Chất Lượng (ĐBCL) phối hợp với khoa Kinh tế thanh tra, kiểm tra hồ sơ giảng dạy 14 môn học, mô đun của 08 giáo viên thuộc các lớp khóa 6, khoá 7, khóa 8 của tất cả các nghề đang đào tạo tại trường và cơ sở liên kết.

Với tinh trách nhiệm cao của cán bộ phòng ĐBCL cùng với sự phối hợp nhiệt tình của lãnh đạo, giáo viên khoa Kinh tế, kết quả đợt thanh tra, kiểm tra đã đạt mục tiêu đặt ra. Về cơ bản, hồ sơ giảng dạy của giáo viên được kiểm tra đảm bảo đầy đủ theo danh mục yêu cầu. Mặc dù còn tồn tại một số hạn chế nhưng những nhược điểm  này đều có thể khắc phục được.

Kết thúc đợt thanh tra, phòng ĐBCL có gửi biên bản kiểm tra hồ sơ giảng cho từng môn học, mô đun và yêu cầu giáo viên khoa Kinh tế bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện theo nội dung ghi trong biên bản  trong thời gian 2 tuần kể từ ngày 27/05/2016.

 

Phòng Đảm Bảo Chất Lượng

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập
Các bài viết khác