TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

KỸ THUẬT – MỸ NGHỆ VIỆT NAM

Số:       /KTMNVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh

             Hà nội, ngày  18  tháng  6  năm 2014

THÔNG BÁO

V/v yêu cầu các đơn vị phối hợp với

Ban quản trị  Website để đưa tin bài

 

   Căn cứ báo cáo của Ban quản trị  và biên tập Website. Để nội dung Website của nhà trường phong phú, nhằm quảng bá công tác đào tạo và tuyển sinh.

     Ban giám hiệu yêu cầu một số đơn vị thực hiện việc cung cấp các thông tin còn thiếu như sau:

TT

ĐƠN VỊ

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

GHI CHÚ

1

Phòng Hành chính

- Tin hoạt động

 

2

 

Khoa Cơ điện

- Lịch hoạt động tháng

- Tin hoạt động

- Thời khóa biểu

 

3

Khoa Sư phạm

- Lịch hoạt động tháng

- Tin hoạt động

 

4

Phòng Kế toán

- Văn bản, biểu mẫu.

 

6

Khoa May thiết kế thời trang

- Tin hoạt động,

 

7

Khoa Cơ bản

- Tin hoạt động

 

  

        Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc thông báo trên.

                     

                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                               

                                                                                                                                              Th.s Trần Việt Hùng

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập