Hoạt động ngoại khóa

KẾ HOẠCH

Hoạt động ngoại khóa

Căn cứ chương trình, kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 của trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường về việc tổ chức Chương trình hoạt động ngoại khóa cho HSSV.  Phòng công tác chính trị HSSV xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khóa cho HSSV cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

- Tạo mội trường hoạt động để HSSV được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nêu cao tinh thần tập thể, đoàn kết.

- Hoạt động ngoại khóa phải thiết thực, thu hút được HSSV tham gia, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

II. ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thành phần Ban tổ chức thực hiện.

- Phòng Công tác chính trị HSSV: 01 đồng chí

- Khoa cơ điện: 01 đồng chí

- Phòng Đào tạo: 01 đồng chí

- Đoàn thanh niên: 01 đồng chí

2. Đối tượng tham gia: Học sinh lớp THTH7A và THTH7B gồm: 26 học sinh

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức cho học sinh viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Văn miếu Quốc Tủ giám.

- Thời gian: Ngày 23/7/2015 (thứ 5)

            - Địa điểm: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Văn miếu Quốc Tử Giám.

            - Trang phục: Quần áo lịch sự, áo trắng, quần tối màu

            - Lộ trình:

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người thực hiện

Ghi chú

6h00-6h30

Tập trung quân số

Tại trường

đ/c Phước

 

6h30-7h30

Xe xuất phát đi

Tại trường

Cả đoàn

 

7h30-8h00

Làm thủ tục vào Lăng

Lăng Bác

Cả đoàn

đ/c Mai

8h00-11h00

Viếng lăng

Lăng Bác

Cả đoàn

 

11h00-13h00

Ăn trưa

Hà Nội

Cả đoàn

 

13h00-15h00

Xuất phát đi Văn Miếu Quốc tử giám

Văn miếu Quốc Tử Giám

Cả đoàn

 

15h00

Xe xuất phát về trường

Văn miếu Quốc Tử Giám

Cả đoàn

 

 

2. Tập huấn kỹ năng giao tiếp và hoạt động nhóm trong sinh hoạt Đoàn.

Thời gian: 14h00 ngày 27/7/2015 (Thứ 2)

Địa điểm: Tại trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam

Trang phục: trang phục Áo thanh niên tình nguyện, quần tối màu.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

            Trích từ nguồn kinh phí đào tạo của nhà trường.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phòng Công tác HSSV phối hợp với Đoàn thanh niên trực tiếp tổ chức hoạt động.

- Các thành viên liên quan và học sinh thực hiện theo kế hoạch.

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập
Các bài viết khác