THỜI KHÓA BIỂU

Thứ

Tiết

CKT5A

CKT6A KT

CKT6AQT

P.405-B

P.302-B

P.302-B

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

 

 

Bảo Hiêm

T.Luân

 

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

3

1

 

 

Bảo Hiêm

T.Luân

 

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

4

1

 

 

Bảo Hiêm

T.Luân

Bảo Hiêm

T.Luân

 

 

2

 

 

3

 

4

 

5

 

5

1

 

 

Bảo Hiêm

T.Luân

 

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

1

 

 

Bảo Hiêm

T.Luân

 

 

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập