THỜI KHÓA BIỂU 

Thứ

Tiết

CKT5A

CKT6A KT

CKT6AQT

P.405-B

P.302-B

P.302-B

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

 

Hội nhập KTQT

Hội nhập  KTQT

 

Kê toán DN II

       Cô Tú 

 

 

 

 

Kê toán DN II

       Cô Tú 

 

 

 

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

3

1

Hội nhập KTQT

 

Hội nhập  KTQT

Kê toán DN II

Cô Tú 

 

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

4

1

Hội nhập KTQT

 

Kê toán DN II

Cô Tú 

 

 

 

2

Hội nhập  KTQT

 

3

 

4

 

5

 

5

1

Hội nhập KTQT

Hội nhập KTQT

Kê toán DN II

Cô Tú 

 

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập