Thông báo chấm phúc khảo môn thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng và Trung cấp

         Hội đồng thi tốt nghiệp thông báo đến tất cả các học sinh sinh viên dự thi tốt nghiệp môn Chính trị và Lý thuyết nghề, Thực hành nghề thi Đợt 2-2015 có kết quả điểm thi không đạt (điểm dưới 5) hoặc điểm thi chưa phản ánh đúng bài làm của mình có yêu cầu chấm phúc khảo bài thi. 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

KỸ THUẬT – MỸ NGHỆ VIỆT NAM

  HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(V/v chấm phúc khảo môn thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng và Trung cấp)

 

 

- Căn cứ qui chế đào tạo nghề;

- Căn cứ kết quả điểm thi tốt nghiệp lần 1 các lớp Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp, Trung cấp Kế toán doanh nghiệp, Cao đẳng Hàn, Trung cấp Hàn, Cao đẳng Điện công nghiệp, Trung cấp Điện công nghiệp, Cao đẳng nghề May thời trang, Trung cấp May thời trang, Cao đẳng quản trị mạng, Trung cấp quản trị mạng đã công bố ngày    20  /  10 /2015.

Hội đồng thi tốt nghiệp thông báo đến tất cả các học sinh sinh viên dự thi tốt nghiệp môn Chính trị và Lý thuyết nghề, Thực hành nghề thi Đợt 2-2015 có kết quả điểm thi không đạt (điểm dưới 5) hoặc điểm thi chưa phản ánh đúng bài làm của mình có yêu cầu chấm phúc khảo bài thi. Thí sinh nộp đơn chấm phúc khảo về tại phòng Đào tạo trước ngày 23 tháng 10 năm 2015.

Sau thời gian nói trên Hội đồng sẽ không nhận đơn, mọi chậm trễ Hội đồng sẽ không giải quyết.

Mẫu đơn phúc khảo lấy tại phòng Đào tạo.

 

Hà Nội. Ngày 20  tháng 10 năm 2015

               T/M HĐ thi tốt nghiệp

               Phó hiệu trưởng

             (Đã ký)

                 

                     ThS. Nguyễn Anh Huấn

Xem kết quả thi tại đây

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập