Thành lập Ban xây dựng Đề án phát triển chiến lược nhà trường giai đoạn 2016 - 2021

     Trải qua thời gian 08 năm xây dựng và phát triển, trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ VN đã có nhiều thành tích trong hoạt động đào tạo nghề, cung cấp hàng nghìn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Tuy nhiên trong giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi Nhà trường phải có định hướng đề án phát triển phù hợp hơn để  trở thành một cơ sở đào tạo nghề có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu Hiện đại hóa và hội nhập của Đất nước.

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập