KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu

 hoàn thành

Ghi chú

1

Vũ Thị Châm

Trưởng khoa

1. Quản lý mọi hoạt động của khoa.

- Hàng tuần

 

2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo của khoa.

- Hàng tuần

 

 

3. Tổ chức điều hành các buổi  họp khoa và sinh hoạt tổ chuyên môn

- Hàng tuần

 

 

4.Theo dõi hoạt động  giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

- Hàng tuần

 

 

5. Triển khai công tác tuyển sinh tại khoa và đi liên hệ tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Hàng tuần

 

6. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Giám Hiệu phân công

 

- Hàng tuần

 

 

7. Thanh tra đào tạo tại các khoa

 18/8/2015 đến ngày 11/9/2015

 

 

 

 

 

8. Lập kế hoạch giáo viên năm học 2015 - 2016

 

 - Từ 1 /9/2015 đến 4/9/2015

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Thùy Linh

 

 

                                Tổ trưởng 

1. Viết đề tài nghiên cứu khoa học

- Hàng tháng

 

2. Lên kế hoạch giảng dạy và hoạt động sinh hoạt chuyên môn tổ văn hóa.

 - Hàng tuần

 

3. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn

 - Hàng tháng

 

4. Giảng dạy môn văn hóa lớp TM6A, TH6A, TĐL6A, TĐ7A

- Từ ngày 17/8/2015 đến ngày 01/02/2016

 

5. Biên tập nội dung trang wed.

- Hàng tuần

 

6. Lên kế hoạch hoạt động và báo cáo hoạt động hàng tháng tổ Công đoàn số 2

- Hàng tháng

 

7. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Hàng tháng

 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác của khoa

- Hàng tuần

 

3

Lê Thị Mai

Tổ Trưởng

1. Lên kế hoạch giảng dạy và hoạt động sinh hoạt chuyên môn Tiếng anh

 - Hànng tuần

 

2. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn

 - Hàng tháng

 

3. Giảng dạy môn tiếng anh chuyên ngành điện lớp CĐ 7A

-  Từ 7/9 đến 18/9/2015

 

4. Giảng dạy lớp TMTH8A tại Ngọc Lặc– Thanh Hóa

- 21/9 đến 9/10/2015

 

5. Biên soạn và hoàn thiện giáo trình môn tiếng anh chuyên ngành kế toán, quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Từ tháng 6 đến tháng 11

 

6.Thực hiện các nhiệm vụ khác của khoa

- Hàng tuần

 

7. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Cả nảm học

 

4

Mai Thị Thu Hà

Giáo Viên

1. Viết đề tài nghiên cứu khoa học

- Hàng tháng

 

2. Sinh hoạt tổ chuyên môn theo định kì.

- Hàng tháng

 

3. Thực hiện các công việc của khoa

- Hàng tuần

 

4. Giảng dạy môn văn hóa lớp TM6A, TH6A, TĐL6A, TĐ7A

- Từ ngày 17/8/2015 đến ngày 01/02/2016

 

5. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Hàng tháng

 

5

Trần Thị Hằng

Giáo viên

1. Viết đề tài nghiên cứu khoa học

- Hàng tháng

 

2. Sinh hoạt tổ chuyên môn theo định kì

- Hàng tháng

 

3. Thực hiện các công việc của khoa

- Hàng tuần

 

4. Giảng dạy môn văn hóa lớp TM6A, TH6A, TĐL6A, TĐ7A

- Từ ngày 17/8/2015 đến ngày 01/02/2016

 

5. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Hàng tháng

 

6

Đoàn Thị Thanh Hồng

Giáo viên

1. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

-   Hàng tháng

 

2. Hàng tháng phụ trách cung cấp thông tin khoa cho trang Website của nhà trường.

-  Hàng tuần

 

3. Hoàn thiện hồ sơ giảng dạy các lớp khóa 6, khóa 7 tại trường và các cơ sở liên kết

- Từ ngày 1/09 đến ngày 20/09/2015

 

4. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo khoa phân công

-  Hàng tuần

 

5. Đi liên hệ tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

 -  Hàng tháng

 

6.Ôn thi tôt nghiệp cho sinh viên khóa 5 tại trường

 - Từ ngày 20/9 đến ngày 25/9/2015

 

7

Phạm T. Hương Giang

Giáo viên

1. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

-   Hàng tháng

 

2. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo khoa phân công

-   Hàng tuần

 

3. Đi liên hệ tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

 

4. Ôn thi tốt nghiệp cho sinh viên khóa 5 tại trường

 - Hàng tháng

- từ 20/9 đến 25 /9/2015

 

8

Trần Thị Hồng Nhung

Giáo viên

4. Hoàn thiện hồ sơ giảng dạy

 - Từ ngày 1/8 đến ngày 30/8/2015

 

1. Sinh hoạt chuyên môn theo định kì

-  Hàng tháng

 

2. Giảng dạy lớp TKTTH 7A Như Xuân – Thanh Hóa

 Từ 31/8 đến  12/9/ 2015

 

3. Hoàn thiện giáo trình môn anh văn chuyên ngành may, điện lạnh

Từ tháng 6 đến tháng 11

 

4 Thực hiện các công việc của giáo vụ khoa

- Hàng tuần

 

5. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Că năm học

 

9

Đoàn Thị Lê

Giáo viên

1. Sinh hoạt chuyên môn theo định kì

- Hàng tháng

 

2. Hoàn thiện giáo trình môn anh văn chuyên ngành quản trị mạng, điện

Từ tháng 6 đến tháng 11

 

3. Thực hiện các công việc của khoa

- Hàng tuần

 

4. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Că năm học

 

5. Giảng dạy môn tiếng anh chuyên ngành quản trị mạng lớp TQT6B  Mỹ Hào – Hưng Yên

17/8 dến 4/9/2015

 

10

Vũ Biên Thùy

Giáo viên

1. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

- Hàng tháng

 

2. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo khoa phân công

- Hàng tuần

 

3. Đi liên hệ tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Hàng tháng

 

 

4. Hoàn thiện hồ sơ giảng dạy khóa

- Từ ngày 1/8 đến ngày 30/8/2015

 

11

Nguyễn  Thị Duyến

Giáo viên

1. Thực hiện công tác tuyển sinh do BGH phân công

- Hàng tháng

 

12

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giáo viên

1.  Nghỉ thai sản

- 06 tháng

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập