KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2015

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu

 hoàn thành

Ghi chú

1

Trần Hữu Quân

Trưởng phòng

1. Chỉ đạo chung, xây dựng kế hoạch hoạt động tháng.

03/08/2015

 

2. Làm công tác thanh tra đào tạo các khoa

Theo Kế hoạch (từ 08/09/2015)

 

3. Chỉ đạo công tác chấm thi tốt nghiêp và công nhận tốt nghiệp đợt 2 (Quảng Nam, Hà Tĩnh)

Từ 21 - 25/09/2015

 

4. Tham mưu, lên lịch xét điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp tại trường

Từ 17 -18/09/2015

 

5. Tham gia, chỉ đạo, tổ chức công tác thi tốt nghiệp tại trường

Từ ngày 28/09/2015

 

6.  Công tác Công đoàn trường

Hàng tuần

 

7. Các nhiệm vụ đột xuất khác do Ban giám hiệu phân công.

Theo chỉ đạo

 

2

Trần Thị Thu

Phó trưởng phòng

1. Tham gia dạy chính tri đầu khóa cho HSSV K8, dạy Hội nhập kinh tế QT cho sinh viên K5

Theo tiến độ

 

2. Chuẩn bị tốt hồ sơ  thanh tra đào tạo

Theo Kế hoạch

 

3. Tham mưu xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, chuẩn bị  thi tốt nghiệp các lớp tại trường (Giám sát việc in ấn đề thi, chuẩn bị văn phòng phẩm phục vụ thi)

từ 18-24/09/2015

 

4. Xây dựng Kế hoạch tham gia Hội giảng toàn quốc tại Nha Trang

Từ 15/09/2015

 

5. Công tác Kế toán Công đoàn trường

Hàng tuần

 

6. Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công và của Công đoàn

Hàng tuần

 

7. Tham mưu tổ chức thi tốt nghiệp các lớp tại trường

Từ ngày 28/09/2015

 

3

Trần Đình Hạnh

Chuyên viên

1. Làm quyết định đi giảng dạy cho giáo viên, theo dõi giáo viên đi giảng dạy tại cơ sở liên kết.

Theo tiến độ

 

2. Chuẩn bị tốt cho thanh tra đào tạo

Theo Kế hoạch

 

3. Nhận và theo dõi thời khóa biểu các khoa

Thứ 6 hàng tuần

 

4. Chuẩn bị tốt cho kì thi tốt nghiệp các lớp tại trường (phô tô đề thi, chuẩn bị văn phòng phẩm, niêm yết danh sách, kiểm tra hệ thống phòng thi...)

Từ 21 - 25/09/2015

 

4

Lê Thị Mai Trang

Chuyên viên

1. Tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển khóa 8

Hàng ngày

 

2. . Thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp, hoàn thiện hệ thống biên bản công nhận tốt nghiệp đợt 2 (Quảng Nam, Hà Tĩnh)

Từ 25/09/2015

 

3. In bằng tốt nghiệp đợt 2

30/09/2015

 

4. Hoàn thiện hồ sơ HSSV dự thi tốt nghiệp đợt 3, thư ký HĐTTN ghi chép biên bản, làm quyết định công nhận đủ ĐK TTN trình Hiệu trưởng.

21/09/2015

 

5. Chuẩn bị tốt cho công tác thanh tra đào tạo

Theo Kế hoạch

 

5

Nguyễn Thị Hòa

Chuyên viên

1. Hoàn thiện Bảng tổng hợp toàn khóa chuẩn bị xét điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp tại trường

16/8/2015

 

2. Nhận, kiểm tra, cập nhật bảng điểm giảng dạy của giáo viên đi dạy tại các cơ sở liên kết

Theo Tiến độ

 

3. Chuẩn bị tốt cho công tác thanh tra đào tạo

Theo Kế hoạch

 

4. Tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp đợt 2 chuẩn bị xét công nhận tốt nghiệp, làm quyết định công nhận tốt nghiệp trình hiệu trưởng.

25/09/2015

 

5. Các việc khác do lãnh đạo phân công.

Hàng tuần

 

6

Hoàng Văn Thành

Chuyên viên

1. Tiếp tục xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo, lắp đặt, quản lý phòng tra cứu điện tử

Theo kế hoạch

 

2. Các việc đột xuất khác do lãnh đạo phân công

Hàng tuần

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập