THỜI KHOA BIỂU

                                                                                                 Từ  22/9 đến  10/10/2014              

Thứ

Tiết

TĐ6A

 

502 - B

 

Sáng

Chiều

 

 

2

1

 

Toán

Thầy Hữu

 

 

2

3

4

5

3

1

 

Văn

       C. Linh

 

 

Toán

Thầy Hữu

 

 

2

3

4

5

4

1

Toán

Thầy Hữu

 

 

 

2

3

4

5

5

1

Văn

       C. Linh

 

 

 

2

3

4

5

6

1

Toán

Thầy Hữu

 

 

 

2

3

4

5

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập