KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2015

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu

 hoàn thành

Ghi chú

1

Trần Hữu Quân

Trưởng phòng

1. Chỉ đạo chung, xây dựng kế hoạch hoạt động tháng.

03/08/2015

 

2. Xây dựng Kế hoạch thanh tra đào tạo

05/08/2015

 

3. Tham mưu xây dựng kế hoạch xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, Kế hoạch thi tốt nghiệp các lớp ngoài trường đợt 2

07/08/2015

 

4. Thanh tra công tác đào tạo các Khoa chuyên môn, rà soát, họp phê duyệt kế hoạch giáo viên.

Từ 10/8 - 31/8

 

5. Công tác Công đoàn trường

Hàng tuần

 

6.  Các nhiệm vụ đột xuất khác do Ban giám hiệu phân công.

Theo chỉ đạo

 

7. Xây dựng Kế hoạch nhập học khóa 8, chỉ đạo công tác nhập học

10/8/2015

 

2

Trần Thị Thu

Phó trưởng phòng

1. Làm Quyết định đi giảng dạy cho giáo viên;

Theo tiến độ

 

2. Làm công tác thi tốt nghiệp tại Quảng Nam, Hà Tĩnh

Từ 15/8 - 27/8

 

3. Kiểm tra Kế hoạch giáo viên, trình cấp trên họp phê duyệt.

từ 06/08

 

4. Tiếp tục đôn đốc công tác viết giáo trình.

Hàng tuần

 

5. Công tác Kế toán Công đoàn trường

Hàng tuần

 

6. Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công và của Công đoàn

Hàng tuần

 

7. Làm công tác tuyển sinh

Hàng tuần

 

3

Trần Đình Hạnh

Chuyên viên

1. Làm quyết định đi giảng dạy cho giáo viên, theo dõi giáo viên đi giảng dạy tại cơ sở liên kết.

 

Theo tiến độ

 

2. Mua hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý đào tạo

10/08/2015

 

3. Nhận và theo dõi thời khóa biểu các khoa

Thứ 6 hàng tuần

 

4. Làm công tác tuyển sinh, quản lý và cấp phát giấy báo nhập học năm 2015

Hàng tuần

 

4

Lê Thị Mai Trang

Chuyên viên

1. Phối hợp với các bộ phận liên quan hoàn thiện hồ sơ HSSV xét điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt 2, đợt 3.

10/8/2015

 

2. In bằng tốt nghiệp thi đợt 1 năm 2015

11/08/2015

 

3. Thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp, hoàn thiện hệ thống biên bản, quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 1, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt 2.

Theo Kế hoạch

 

4. Tiếp nhận hồ sơ nhập học khóa 8

Hàng ngày

 

5. Làm công tác tuyển sinh và các công việc khác do lãnh đạo phân công

Hàng tuần

 

5

Nguyễn Thị Hòa

Chuyên viên

1. Tiếp tục kiểm tra sổ lên lớp của các lớp, khắc phục các sai sót

15/8/2015

 

2. Nhận, kiểm tra, cập nhật bảng điểm giảng dạy của giáo viên đi dạy tại các cơ sở liên kết

Theo Tiến độ

 

3. Tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp đợt 1 xét công nhận tốt nghiệp; Tổng hợp điểm học tập toàn khóa xét điều kiện thi tốt nghiệp đợt 2.

07/8/2015

 

4. Làm công tác tuyển sinh

Hàng tuần

 

5. Các việc khác do lãnh đạo phân công.

Hàng tuần

 

6

Hoàng Văn Thành

Chuyên viên

1. Tiếp tục xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo

Theo kế hoạch

 

2. Các việc đột xuất khác do lãnh đạo phân công

Hàng tuần

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập