THỜI KHÓA BIỂU 

                                                        NĂM HỌC 2014 - 2015

                                                                                                            Thực hiện từ ngày 04/08/2014

Thứ

Tiết

 

TĐ5A

 

 

TĐ6A

 

Sáng

Chiều

   

2

1

 

Toán          

  (Cô Hà)

Văn

 

2

Vật Lý

(Cô Linh)

 

3

(Cô Hằng)

   

4

 

Toán

 

5

 

C. Hà

 

3

1

Văn

     

2

Cô Linh

Vật Lý

Vật Lý

Văn

3

 

(Cô Hằng)

(Cô Hằng)

(Cô Linh)

4

Toán

     

5

Cô Hà

     

4

1

   

Toán        (Cô Hà)

Vật Lý          Cô Hằng

2

Vật Lý

Văn

3

(Cô Hằng)

Cô Linh

4

   

5

   

5

1

Văn

     

2

Cô Linh

Vật Lý

 

3

 

(Cô Hằng)

 

4

Toán

   

5

Cô Hà

   

6

1

       

2

 

3

 

4

 

5

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập