BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC THÁNG 7 NĂM 2016

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Vị trí việc làm

Mô tả công việc đảm nhiệm

Ghi chú

1

Nguyễn Thanh Hải

Thạc sĩ

Trưởng khoa

-Quản lý chung về hành chính và công tác đào tạo của Khoa.

-Viết đề cương

-Chỉ đạo kiểm tra công tác tuyển sinh, viết giáo trình theo kế hoạch.

-Họp đánh giá xếp loại CBGV tháng, chỉ đạo công tác tổng kết năm học.

-Tham gia các cuộc họp do nhà trường chỉ đạo

 

2

Đỗ Thị Thu Hường

Thạc sĩ

Giáo viên

-Viết đề cương

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính khi được phân công.

 

3

Vương Thị Thu Hằng

Đại học

Giáo viên

-Viết đề cương

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính của khoa khi được phân công.

 

4

Bùi Thị Hằng

Đại học

Giáo viên

-Viết đề cương

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính của khoa khi được phân công.

 

5

Nguyễn Thanh Bằng

Đại học

Giáo viên

-Viết đề cương chương 3  môn: Cấu trúc máy tính

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính của khoa khi được phân công.

 

6

Nguyễn Xuân Bách

Thạc sĩ

Giáo viên

-Viết đề cương chương 5 môn:Cấu hình và quản trị thiết bị mạng

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính của khoa khi được phân công

 

7

Trịnh Quang Thành

Đại học

Giáo viên

-Viết đề cương

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia ban quản tri Website nhà trường

-Quản lý phòng thực hành 505C và thiết bị thực hành chung của khoa.

 

8

Hoàng Thị Bích Hạnh

Thạc sĩ

Giáo viên

-Viết đề cương

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

 

9

Lê Thị Nhung

Đại học

Giáo viên

-Kiêm nhiệm công tác giáo vụ khoa

-Viết đề cương

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính của khoa khi được phân công.

 

10

Nguyễn Hoàng Long

Đại học

Giáo viên

-Viết đề cương

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Quản lý phòng thực hành 506C và thiết bị thực hành chung của khoa.-

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập