Tháng 6/2016

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TRONG THÁNG 6

STT

HỌ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Trần Hữu Quân

Chỉ đạo chung

- Đi công tác Thanh Hóa

Hoàn thành

 

2

Trần Thị Thu

- Lên kế hoạch và thẩm định giáo trình các khoa.

- Hoàn thiện hồ sơ liên kết, hợp đồng và thanh quyết toán các cơ sở liên kết.

- Hoàn thiện giờ giảng phục vụ kiểm toán

- Thực hiện công tác tuyển sinh

Hoàn thành

 

3

Lê Thị Mai Trang

- Cấp phát bằng lớp liên thông K7

- Hoàn thiện hồ sơ phục vụ kiểm toán

- Giảng dạy theo thời khóa biểu

- Báo cáo tuyển sinh, tốt nghiệp 2015 nộp Sở LĐ, Liên Minh HTX VN

- In ấn và phát hành hồ sơ tuyển sinh 2016

- Thực hiện công tác tuyển sinh 2016.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Hoàn thành

 

4

Nguyễn Thị Hòa

- Hoàn thiện hồ sơ công nhận tốt nghiệp khóa 6 đợt I.

- Tiến hành viết sổ khóa 8: TĐHD8A, TKTTH8A, TKTTH8B, TQTTH8A.

- In ấn và phát hành hồ sơ tuyển sinh 2016

- Thực hiện công tác tuyển sinh 2016.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Hoàn thành

 

5

Hoàng Văn Thành

- Quản trị phòng phương pháp sư phạm

- Làm quyết định đi công tác cho giáo viên

- Lên tiến độ kế hoạch đào tạo

- Thực hiện công tác tuyển sinh 2016.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Hoàn thành

 

6

Nguyễn Thị Ngọc

- Trực thư viện sáng thứ 2 và thứ 6

- Trực phòng máy tính

- Hỗ trợ viết sổ

- Làm các công việc khác được giao

- In ấn và phát hành hồ sơ tuyển sinh 2016

- Thực hiện công tác tuyển sinh 2016.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Hoàn thành

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập