Tháng 6/2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu

 hoàn thành

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Phương Lan

Phó trưởng phòng

1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của phòng dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng

 

 

2. Thực hiện nhiệm vụ tự kiểm định 2016 (viết báo cáo + tìm minh chứng của tiêu chí 2)

30/6

 

3. Thanh tra hồ sơ giảng dạy của giáo viên khoa CNTT

30/6

 

4. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch tự kiểm định đơn vị

Thường xuyên

 

5. Triển khai lấy ý kiến góp ý của giáo viên về dự thảo phiếu khảo sát hoạt động giảng dạy của giáo viên.

Từ ngày 06/6  - 15/6/2016

 

6. Tuyển sinh

Theo kế hoạch

 

7. Tham gia công tác công đoàn

 

 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động.

 

 

2

Nguyễn Thị Duyến

Nhân viên

1. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch tự kiểm định đơn vị.

Thường xuyên

 

2. Thực hiện nhiệm vụ tự kiểm định 2016 (viết báo cáo + tìm minh chứng của tiêu chí 3)

30/6

 

3. Tham gia thanh tra hồ sơ giảng dạy giáo viên khoa CNTT

30/6

 

4. Theo dõi tình hình học tập, giảng dạy của HS và giáo viên khoa May thời trang

30/6

 

5. Tuyển sinh

Thường xuyên

 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động.

 

 

3

Nguyễn Thị Thịnh

Nhân viên

1. Thực hiện công tác thư ký văn phòng

Thường xuyên

 

2. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch tự kiểm định đơn vị

Thường xuyên

 

3. Thực hiện nhiệm vụ tự kiểm định 2016 (viết báo cáo + tìm minh chứng của tiêu chí 5)

Hoàn thiện báo cáo tiêu chí 5

 

4. Theo dõi tình hình học tập, giảng dạy của HS và giáo viên khoa Kinh tế, CNTT, Cơ Điện.

30/6

 

5. Cập nhật thông tin gửi Ban biên Tập Website của nhà trường

Thường xuyên

 

6. Tham gia Thanh tra hồ sơ giảng dạy giáo viên khoa CNTT

30/6

 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động.

Thường xuyên

 

4

Vũ Thị Hòa

Nhân viên

1. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch tự kiểm định đơn vị

Thường xuyên

 

2. Thực hiện nhiệm vụ tự kiểm định 2016 (viết báo cáo + tìm minh chứng của tiêu chí 6)

Hoàn thiện 3 tiêu chuẩn

 

3. Tham gia thanh tra hồ sơ giảng dạy giáo viên khoa CNTT

30/6

 

4. Theo dõi tình hình các lớp liên kết tại Ngọc Lặc và Cẩm Thủy; tình hình học tập, giảng dạy củ học sinh và giáo viên khoa Cơ Bản..

30/6

 

5. Tuyển sinh

Thường xuyên

 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động.

Thường xuyên

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập